Wehikuł sztuki: W świecie figur i kształtów

Wehikuł sztuki: W świecie figur i kształtów

12 stycznia 2019

Historia sztuki dla dzieci! 

Podczas Wehikułu sztuki powstały skomplikowane, tajemnicze dzieła inspirowane sztuką Wassila Kandinsky'ego. Złożone z rozmaitych kształtów, linii i kolorów, oderwane od naśladowania natury czy przedstawiania rzeczywistości. Inspirując się twórczością Kandinsky’ego uczestnicy przedstawili własne spojrzenie na sztukę abstrakcyjną.

Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek.

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych” dla dzieci 7-12 lat.

Jakimi zajęciami jest WEHIKUŁ SZTUKI?

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w sztuce. To warsztaty, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu, budowli lub rzeźby wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim zainspirować.