Mali Einsteini: Tajemnice papieru

2 marca, sobota

I grupa - godz. 10.00 (dzieci 6-9 lat), II grupa - godz. 11.00 (dzieci 4-5 lat), III grupa - godz. 12.00 (grupa mieszana).

Opłata: karnet marzec (4 zajęcia) 100 zł, pojedyncze zajęcia 30 zł. Obowiązują zapisy.

Wiecie dlaczego ludzie wymyślili papier? Poszukiwali możliwości zapisywania różnych informacji, przechowywania ich i przekazywania kolejnym pokoleniom. Ludzie wyszukiwali różne tworzywa, które mogły im do tego służyć i ciągle poszukiwali rozwiązań lepszych, tworzyw bardziej giętkich i tańszych w produkcji. Najpopularniejszymi i najbardziej zbliżonymi do papieru materiałami był papirus i pergamin. Podczas warsztatów wykonamy – prawie egipski – pergamin. Dowiecie się również, co znaczy określenie „papier czerpany” i zrobimy małą wytwórnię takiego papieru. Po tych zajęciach każdy z Was będzie miał na czym się podpisać.

Mali Einsteini czyli doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.

Pytanie. Działanie. Odpowiedź.