Warsztaty: Świadomy senior

Kobieta stoi przy biurku z laptopem. Obok na ścianie wisi telewizor.

30 października 2019

Warsztaty dla osób 60+ poprowadziła Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mgr Iwona Wołos-Kołota, pielęgniarka przybliżyła uczestnikom symptomy zbliżającego się udaru i zawału oraz prawidłowego przyjmowania leków.

edukacja