Warsztaty UTW: Animator środowiskowy

Warsztaty UTW: Animator środowiskowy

2, 8, 15 października 2020, godz. 10.00-18.00

miejsce:  Warszawa, ul. Michała Paca 40

Nabór zakończony.

Informujemy, że studenci UTW DK Zacisze wezmą udział w warsztatach w ramach projektu  „Mazowiecka Akademia Współpracy UTW” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.

Warsztaty, mają na celu wykształcenie cech animatora środowiskowego i przygotowanie do tworzenia różnorodnych grup aktywności, uzbrojenie w wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne rozwiązywanie problemów i angażowania społeczności lokalnych, kształtowanie postaw obywatelskich.

Tematyka poszczególnych modułów

Moduł 1

1. Partycypacja społeczna i publiczna,

2. Ja animator - potencjał i zasoby,

Moduł 2 

1. Zespół Animatora Środowiskowego - proces grupowy, budowanie zespołu,

2. Angażowanie ludzi do działania i diagnoza społeczna,

Moduł 3:

1. Katalog narządzi animatora,

2. Partycypacyjne tworzenie programu działania UTW.

Nasi animatorzy opracują projekt wydarzenia, w którym będzie mogła wziąć udział nasza społeczność studencka. 

Życzymy powodzenia.