Wehikuł sztuki: Plakat

Wehikuł sztuki: Plakat

16 marca 2019

Dla dzieci 7-12 lat.

Tematem przewodnim warsztatów był plakat.Czym jest plakat, jakie spełnia funkcje i po co się go tworzy. Kluczowym momentem spotkania był udział w wystawie „Plakat teatralny i filmowy z kolekcji Sylwestra Marzocha”, która stała się inspiracją do stworzenia własnych dzieł. Powstały plakaty do wybranych przez uczestników wydarzeń np. przedstawienia teatralnego, filmu czy dziecięcego show. W przyszłości plakaty mogą być wykorzystane do promowania wydarzeń DK Zacisze.

Instruktor Anna Podniesińska-Bartoszek

Warsztaty w ramach cyklu „Sobota dla Małych i Dużych”.

Jakimi zajęciami jest WEHIKUŁ SZTUKI?

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w sztuce. To warsztaty, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu, budowli lub rzeźby wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim zainspirować.