Wyjście UTW: Szlakiem ks. Jana Twardowskiego po Warszawie

Kobieta siedzi przy pomniku ks. Jana Twardowskiego

12 grudnia 2019

Spacer szlakiem ks. Jana Twardowskiego po Warszawie rozpoczęliśmy od kościoła św. Anny. Przez 2 godziny odwiedzaliśmy miejsca ważne dla ks. Jana, w których bywał, które były mu bliskie. 

edukacja kulturalna