Wykład UTW: Dynastie w Polsce

Wykład UTW: Dynastie w Polsce

13 listopada 2017, poniedziałek, godz. 11.00.

Wstęp wolny dla studentów UTW, pozostali 10 zł.

Serdecznie zapraszamy na wykład „Dynastie w Polsce”, który wygłosi prof. Leszek  Stanisław Zakrzewski –  absolwent studiów magisterskich i doktorskich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Socjolog. Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych. Od 2015 roku profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.

Autor szeregu książek i artykułów w językach polskim i angielskim, dotyczących socjologii, historii, biografistyki i nauk pomocniczych historii. Za książkę Ethos rycerski w dawnej i współczesnej wojnie (Warszawa 2004) otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Inne książki to m.in.: Warszawskie spotkania z Janem III Sobieskim (razem z Marią Podlasiecką i z Zygmuntem Walkowskim, Warszawa 2008), Od Giedymina do Karola Szymanowskiego. Trzy eseje o rodzie Szymanowskich, jego krewnych i powinowatych (Warszawa 2010). Publikował m.in. na łamach periodyków: „Spotkania z Zabytkami”, „Notatki Płockie”, „Rocznik Tatarów Polskich”, „Verbum Nobile”, „Rocznik Azja-Pacyfik”.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał „Medal Komisji Edukacji Narodowej” (2011) a za działalność społeczną dla Warszawy „Odznakę Honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego” (2013).

"Dynastie w Polsce" - to wykład poświęcony rodom królewskim w historii Polski - od Piastów do Wettynów, których dzieje zostaną ukazane na tle innych dynastii europejskich. Przedmiotem dociekań będą poszczególne linie rodowe oraz ich przedstawiciele, zarówno najbardziej znani w historii, jak i ci, którzy zapisali się w mniej spektakularny sposób. Celem wykładu będzie również próba ukazania dynastii jako swoistych zbiorowości ludzkich widzianych z ogólnej perspektywy.

edukacja kulturalna