Wykład UTW: Globalne przegrzanie - czym je schłodzić?

Prowadzący wygłasza wykład a obok stoi koordynatorka UTW

21 lutego 2022

Wykład „Globalne przegrzanie - czym je schłodzić?" wygłosił Witold Lenart, klimatolog, sozolog (specjalista ochrony środowiska).

Współczesne zmiany klimatyczne będą przedstawione z argumentacją naukową, więc ze wskazywaniem tych przyczyn i następstw, które zostały udowodnione poza wszelkimi wątpliwościami.  Szczególną uwagę prelegent zwróci na wielość przyczyn antropogennego ocieplenia i złożoną jego charakterystykę, daleko szerszą niż prosta prognoza termiczna. Najciekawsze problemy dotyczyć będą zmian w cyrkulacji atmosferycznej, obiegu wilgoci, częstości zjawisk ekstremalnych  oraz przeróżnych następstw w biosferze. Podane będą najnowsze dane, także te, które dla niektórych wydają się świadczyć o cofaniu się procesu. Geograficznie prelekcja będzie koncentrować się na regionie europejsko-atlantyckim oraz Polsce. Nasze kłopoty z globalnym ociepleniem okażą się większe, niż sądzimy. W końcowej części pojawią się uwagi dotyczące możliwych przeciwdziałań temu największemu zagrożeniu cywilizacji. Będą to rady strategiczne, ale i proste zalecenia dla chętnych. Możliwe będą także pytania, nawet najbardziej kontrowersyjne. Uczestnicy będą mogli otrzymać przygotowaną na wykład prezentację oraz informację o wiarygodnych źródłach wiedzy.