Wykład UTW online: Felietony

Wykład UTW online: Felietony

21 grudnia 2020

Zapraszamy do lektury "Felietonów – o tym czego nie wiecie, a w sieci nie znajdziecie" w Refleksach Czasu, które opracował nasz wykładowca Wojciech Nowakowski.

W Refleksach Czasu przeczytamy m.in. o:

  • Andrzeju Poniedzielskim
  • Krzysztofie Daukszewiczu
  • Robercie Satanowskim
  • Stanisławie Tymie

Wojciech Nowakowski jest profesorem informatykiem w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Zawodowo zajmuję się informatyką, a zwłaszcza kryptografią informatyczną, która to dziedzina wiedzy powstała w ostatnim dwudziestoleciu i umożliwiła nam wszystkim codzienne operowanie wiadomościami prywatnymi, dokumentami oraz pieniędzmi (poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, zdalne korzystanie z banków i administracji publicznej).

W czasie urlopów dużo podróżuję, głównie wodą. Zna wszystkie szlaki wodne Polski i Europy. Od 10 lat pływa po świecie. Pływanie to jest wyłącznie rekreacyjnym, wypoczynkowym środkiem poznawania świata. Jest niezbyt kosztowne oraz nie wymagające znacznego wysiłku fizycznego czy organizacyjnego. Jest po prostu atrakcyjne dla zwykłych ludzi w szerokim zakresie wieku.