Wykład UTW: Przy Radzymińskiej Szosie

Kobieta w garniturze mówi do mikrofonu

18 marca 2024, poniedziałek

Dr Beata Michalec podczas spotkania ze słuchaczami UTW Zacisze snuła opowieść o Targówku przez pryzmat dokonań księdza Jana Ignacego Golędzinowskiego, kapłana, społecznika, warszawskiego radnego i więźnia Dachau. Jego zasługi dla Targówka były ogromne, począwszy od budowy Kościoła Chrystusa Króla, zostanie pierwszym proboszczem parafii, budowy linii tramwajowej, powstania poradni kropli mleka, dwóch szkół przy ulicy Stojanowskiej i Oszmiańskiej, ale też zmian w postrzeganiu Targówka przez inwestorów i mieszkańców pozostałych dzielnicy.
Osoby uczestniczące w wykładzie otrzymały bezpłatne egzemplarze książki o księdzu Janie Ignacym Golędzinowskim z autografem dr Beaty Michalec, zastępczyni dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, radnej m.st. Warszawy, ale też autorki wielu artykułów i książek z zakresu varsavianistyki.
Bardzo cieszy fakt, że studenci UTW chcą poznawać lokalną historię i interesują ich losy osób zasłużonych dla dzielnicy.