Wykład UTW: Woda źródłem dobrobytu

Słuchacze wykładu na pierwszym planie, na drugim planie slajdy wyświetlone na rzutniku i prowadzący

7 listopada 2022

Wykład "Woda źródłem dobrobytu" wygłosił dr Witold Lenart, klimatolog, sozolog (specjalista ochrony środowiska).

Podczas wykładu poznaliśmy:
  • Kształ kropli, oberwaniach chmur oraz przyczynach powodzi
  • Woda na Ziemi i w Polsce – pochodzenie, przynależność, naturalne i sztuczne systemy jej poboru i wykorzystywania
  • Granice ludzkich możliwości regulowania zasobów wodnych
  • Prognozy zmian w zasobach wodnych Polski i Europy w dobie globalnego ocieplenia
  • Gospodarka wodą w zlewni i dorzeczu – fundament racjonalności w korzystaniu z zasobów.