Wystawa online: Autoportret

Autoportret Bożeny Wiśniewska, akryl na kartonie

20 stycznia 2020

Głównym motywem malarstwa i rysunku Bożeny Wiśniewskiej jest kondycja i duchowość człowieka - jako przeciętnej, normalnej, świętej kreacji. Artystka Interesuje się malarstwem portretowym - zarówno w sztuce dawnej, jak i współczesnej.
Zapraszamy na wyjątkową wystawę, jak mówią o Niej przyjaciele, kobiety wielu talentów. 

Bożena Wiśniewska urodziła się w 1964 roku w Sulikowie. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Ekonomiczno-Społecznym w Warszawie na Wydziale Wychowania Dziecięcego. Obecnie jest studentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika artystyczna Uniwersytetu Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje w różnych świetlicach w Warszawie, ucząc plastyki i prowadząc warsztaty florystyczne dla różnych grup wiekowych. Jej autorski program „archiTEKTURKA” w zakresie rozwijania kompetencji przestrzennych i świadomości estetycznej łączy poznawanie historii architektury i sztuki z umiejętnościami artystycznymi. Z dbałością o naturę, wykorzystując materiały z recyklingu, w 2019 roku uzyskał nagrodę Złotego Słonecznika w dziedzinie sztuk wizualnych jako najbardziej rozwojowa inicjatywa dla dzieci.

 

Bożena Wiśniewska was born in 1964, in Sulików, Poland. She graduated from the High School of Fine Arts in Warsaw and holds a bachelor’s degree from the University of Socio-Economics in Warsaw at the Faculty of Early Childhood Education. Currently, she is a student at the master degree program of artistic education at the Maria Grzegorzewska University in Warsaw. She works in various community centres in Warsaw, teaching art and running floristic workshops for different age groups. Her signature program "archiTEKTURKA'‘in the field of developing spatial competence and aesthetic awareness combines learning history of architecture and art with artistic skills. With an attention to nature, by using recycled materials the program obtained Golden Sunflower Award in 2019 for the visual arts category, as the most developmental initiative for children.

The main motive of her painting and drawing are condition and spirituality of the human - as an average, normal, holy creation. She is interested in portrait painting - in old as well as modern art.