Wyjście UTW: XIII Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec

Zaproszenia

19 maja 2024, niedziela, godz. 11.00-16.00

Tor Wyścigów Konnych, ul. Puławska 266

Wejście uczestników na teren TWK wejściem B przy kasach od godz. 10.00.

Ważne informacje organizacyjne

Zaproszenia u koordynatorki UTW

UWAGA! Zaproszenia ważne są dla 1 osoby, jedynie w godz. 10.00-12.00.

Późniejsze przybycie będzie wymagało zakupu biletu w kasach TWK na ogólnych zasadach.

Zaproszenia będą przy wejściu odbierane od uczestników, w zamian otrzymają oni identyfikatory (znaczki wyścigowe). 

Dojazd, parking 

Od godziny 9.45 podstawione będą autobusy obrandowane plakatami TWK z pętli autobusowej na stacji Metro Wilanowska.

Będzie kursowała także linia 300 pod same bramy Toru. Przejazd gości na TWK jest bezpłatny. Do bramy głównej TWK przy ul. Puławskiej 266 kursują też linie ogólnie dostępne: Autobus nr 192, 739 przystanek Metro Wilanowska 17 – Wyścigi 01; nr 709, 727 przystanek Metro Wilanowska 18; Tramwaj nr 4 i 10 przystanek Metro Wilanowska 05 - Wyścigi 06 3. O godz. 15.30, 16.00 przed kasami TWK ( brama B) będą podstawione autobusy powrotne kursujące do Metra Wilanowska. 

Goście przybyli własnymi samochodami parkują pojazdy na parkingu głównym przed obiektem TWK. Parking jest bezpłatny.

Konkurs kapeluszy wyścigowego dress code, kapeluszy.

1.Osoby pragnące wziąć udział w konkursie strojów wyścigowych, zajmują miejsce w strefie krzeseł ustawionych przed sceną Trybuny honorowej II. Regulamin zamieszczony jest na stronie www.fundacjaoputw.pl

2.Wyboru 30 półfinalistek dokona jury konkursu działając in cognito.

3.Półfinalistki obdarowane przez Jury kotylionem zostaną zaproszone na scenę.

4.Wyboru 10 finalistek dokona Jury pod przewodnictwem Pani Laury Łącz.

5. Decyzja Jury jest ostateczna i reklamacje nie będą rozpatrywane.

6. Wszystkich uczestników wydarzenia prosimy o przestrzeganie wyścigowego dress code.

Bezpieczeństwo, dostępność

1.Osoby o szczególnych potrzebach, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o zajęcie miejsca w strefie krzeseł przed sceną.

2.Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie ekipa medyczna zlokalizowana przy Trybunie honorowej II ( obok strefy rodzinnej Parku Białego)

3.Potrzebę zatrudnienia tłumacza migowego należy zgłosić wcześniej do organizatora na adres: Klewkowicz@interia.eu

4.Osoby z dysfunkcjami psychicznymi mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką posiadających zaproszenia osób towarzyszących, które odpowiadać będą za opiekę i ich bezpieczeństwo oraz reagować będą w przypadkach losowych, np. zgubienia się, złego samopoczucia lub w razie zakłócania porządku wydarzenia.