Zespół Wokalny Zaciesz

Zespół Wokalny Zaciesz

Uczestnicy: dzieci 6-11 lat.

Instruktor Ariadna Laddy.

Opłata: 200 zł/semestr lub 60 zł/m-c; 100 zł/semestr dla uczestników indywidualnych zajęć wokalnych i Mały Muzyk.

UWAGA! Ubiór na zajęcia powinien być wygodny, nie krępować ruchów. Obuwie wygodne w kierunku sportowego. Uczestnicy proszeni są o przynoszenie ze sobą butelki wody na własny użytek.

Zaciesz czyli uśmiech to dziecięcy zespół wokalny. Program obejmuje naukę utworów a cappella i z towarzyszeniem podkładu muzycznego o różnorodnej tematyce. Uczestnicy będą pracować nad prawidłową emisją głosu, dykcją, pamięcią muzyczną, ekspresją ciała i ogólnie pojętą prezentacją sceniczną. Zajęcia mają na celu rozszerzanie umiejętności wokalnych, słuchowych i aktorskich u dzieci, rozszerzanie ich dobrego samopoczucia na scenie i naukę świadomej pracy nad interpretacja utworów muzycznych. W planach udział w koncertach i konkursach.