Spotkanie na Zaciszu. Budżet Obywatelski 2021

Grupa ludzi siedzi na krzesłach. Przed nimi znajduje się stolik z mapą.

18 stycznia 2020

Park nauki i rozrywki przy Szkole Podstawowej nr 84, kino plenerowe, stacje pomiaru zanieczyszczenia powietrza - 
to tylko kilka projektów, które sąsiedzi z Zacisza złożą do Budżetu Obywatelskiego.

Spotkanie było pretekstem, by wspólnie porozmawiać o potrzebach mieszkańców Zacisza i możliwościach, jakie daje nowa edycja Budżetu Obywatelskiego. 

Nie każdy uczestnik spotkania musiał złożyć wniosek. Zależało nam przede wszystkim na wspólnej rozmowie, wyłonieniu cennych pomysłów, opracowaniu koncepcji projektów, które mogą wzbogacić naszą okolicę. To Wy – mieszkańcy, wiecie najlepiej, co powinno wydarzyć się na Zaciszu. Spotkanie było też okazją do zebrania podpisów na liście poparcia.  

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Targówek: 4 072 457,00 zł.

Limit na projekt w Dzielnicy Targówek: 814 491,40 zł.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski na poziomie ogólnomiejskim: 24 933 409,00 zł.
Limit na projekt na poziomie ogólnomiejskim: 4 986 681,80 zł.  

Zobacz:

PARTNERZY: