Gratulacje od studentów UTW DK Zacisze

Gratulacje od studentów UTW DK Zacisze

Serdecznie gratulujemy pani Teresie Witanowskiej, która w III Przeglądzie Piosenki Słowikonada, organizowanym przez Dom Kultury Zacisze w dniach 17-18 marca 2011 r., wyśpiewała Grand Prix w kategorii V „wiek 55+”. W wykonaniu laureatki usłyszeliśmy interpretację piosenki "Romantyczność" - tekst i aranżacja Wojciech Popkiewicz.

czas wolny