VIII Giełda Inicjatyw Artystycznych: „Wieczór kobiet twórczych”

VIII Giełda Inicjatyw Artystycznych: „Wieczór kobiet twórczych”

25 kwietnia 2012


Gość specjalny: Mirosława Krajewska
Jubileusz pracy artystycznej znakomitej aktorki

  • Andrzej Seroczyński - fortepian
  • Andrzej Rodys - mowa laudacyjna
  • Agata Czeremuszkin Chrut - malarstwo
  • Jolanta Kwiatkowska - pisarka
  • Katarzyna Nowak - poetka
  • Lidia Snitko-Pleszko - portret na żywo
  • Beata Małgorzata Moniuszko - wiersze dla dzieci
  • Ilona Grużewska - piosenki Agnieszki Osieckiej

Scenariusz i prowadzenie Bogusław Falicki.

Warszawa muzyka plastyka edukacja kulturalna czas wolny