Ksiądz Adam Boniecki

Ksiądz Adam Boniecki
Klub Ludzi Kultury ma już 5 lat…
Zapraszamy na ostatnie spotkanie przed wakacjami...
Jak zwykle program twórczy i atmosfera serdeczna.
Ks. Adam Boniecki / Karolina Morelowska „Alfabet Księdza Bonieckiego – trzeba czasem zażartować”- promocja - rozmowa ze Współautorką
Renata Figus-Walaszkowska "O Księdzu Adamie Bonieckim"
Alicja Mieszało - śpiew
Mariusz Żółkiewka - koncert gitarowy
czas wolny