Wyjazd UTW: Zamek w Czersku

Wyjazd UTW: Zamek w Czersku

11 października 2012

Integracyjne spotkanie studentów uniwersytetów trzeciego wieku Domu Kultury „Zacisze” i Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

W programie:
• Wykład „Zanzibar - magiczna mozaika kultur” - Jolanta Koziorowska - etnograf, kustosz Działu Pozaeuropejskiego Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i podróżniczka - od wielu lat zajmuje się problematyką afrykańską
• Przejazd do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku
• Prezentacje uniwersytetów
• Spotkanie integracyjne przy ognisku. Kiełbaski i chleb we własnym zakresie.
 

czas wolny