Wyjście UTW: Niebo Kopernika Planetarium

Wyjście UTW: Niebo Kopernika Planetarium

3 stycznia 2013 r.
Miejsce: Planetarium, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Wspólne wyjście kulturalno-integracyjne do Planetarium. Proponujemy wspólnie obejrzeć  film Życiodajny klimat.

edukacja kulturalna czas wolny