Wystawa: Życie i dzieło Kopernika

Wystawa:  Życie i dzieło Kopernika

 

W lutym 2013 roku minęła 540 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, a także symboliczna 500 rocznica początków upublicznienia teorii heliocentrycznej.  Z tych okazji Archiwum Polskiej Akademii Nauk zorganizowało w dniu 19 lutego  br. seminarium naukowe w Pałacu Staszica połączone z otwarciem wystawy „Życie i dzieło Kopernika”, która później zostanie zaprezentowana w Brukseli.

edukacja kulturalna czas wolny