Wyjście UTW: Wakacje z kinem powstańczym PAST

Wyjście UTW: Wakacje z kinem powstańczym PAST

27 sierpnia-17 września 2013 
Miejsce: IV p. budynku PAST ul. Zielna 39, Warszawa

  • 27 sierpnia

"Kotwica PW - tylko trzy maźnięcia" reż. M. Wiśnicka,  A. Wyrozębski (czas: 15 min.)
Reporterska opowieść o historii i kulisach opracowania jednego z najbardziej znanych symboli polskiej konspiracji – znaku kotwicy PW.
"AKOWCY" reż. K. Nowak-Tyszowiecki (czas: 50 min.)

Film prezentuje sylwetki Żołnierzy Armii Krajowej i ich losy. Jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie czynniki wpłynęły na ukształtowanie postaw niezwykle patriotycznego pokolenia dojrzewającego w latach II Rzeczypospolitej.

  • 3 września

"Kotwica PW - tylko trzy maźnięcia" reż.  M. Wiśnicka, A. Wyrozębski (czas: 15 min.)
"Kobiety i wojna" reż. M. Widarski (czas: 60 min.)

Film opowiada o losach czternastu dziewcząt wchodzących w życie w latach II Wojny Światowej oraz ich udziale w ruchu konspiracyjnym, w partyzantce AK, Powstaniu Warszawskim, w I Armii WP na Wschodzie i Polskich Siłach Zbrojnych.

  • 10 września

"Kotwica PW - tylko trzy maźnięcia" reż. M. Wiśnicka, A. Wyrozębski (czas: 15 min.)
"Oni szli Szarymi Szeregami" reż. M. Malec (czas: 85 min.)

Film dokumentalny z elementami fabularyzowanymi poświęcony Związkowi Harcerstwa Polskiego – polskiej organizacji skautowskiej, która w czasie wojny przybrała pseudonim „Szare Szeregi”. Organizacja ta liczyła ok. 20 tysięcy wychowanków kształconych przed wojną w ZHP. Film przedstawia wielostronne formy działania najmłodszej generacji Polaków sprzeciwiających się okupacji niemieckiej. Poprzez kształcenie młodzieży zarówno w zakresie wiedzy ogólnej, jak i wojskowej, a także działania w ramach małego sabotażu, aż do akcji dywersyjnych Grup Szturmowych, a następnie walk w Powstaniu Warszawskim, realizowana była podstawowa zasada harcerska - łączenia postaw patriotycznych z uporczywym zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem charakteru.

  • 17 września

"Kotwica PW - tylko trzy maźnięcia" reż. M. Wiśnicka, A. Wyrozębski (czas: 15 min.)
"Do potomnego" reż. A. Krauze (czas: 55 min.)

Próba ukazania duchowej biografii pokolenia młodzieży, która podjęła walkę w szeregach Armii Krajowej. Bohaterami filmu są najwybitniejsi poeci czasu wojny: Krzysztof Kamil Baczyński, Wacław Bojarski, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroińskii Andrzej Trzebiński. To film o Pamięci, jaką noszą w sobie nie tylko uczestnicy tragicznych wydarzeń z lat 1939- 1945, ale i następne pokolenia Polaków. Bo mit walki o wolność, jako wartości wyższej niż życie i wszelkie dobra materialne, a także ofiara poniesiona w Powstaniu Warszawskim przez miasto i jego mieszkańców stała się kamieniem węgielnym odzyskanej w 1989 roku Niepodległości.

edukacja czas wolny