Wyjście UTW: Spotkanie poetycko-muzyczne z Kazimierzem Nowackim

Wyjście UTW: Spotkanie poetycko-muzyczne z Kazimierzem Nowackim

10 września 2013
miejsce: Czytelnia Naukowa nr 1 w Warszawie 

Spotkanie poetycko-muzyczne w Czytelni Naukowej

Kazimierz Nowacki - autor dwóch tomików wierszy Zatrzymać chwile i Strofy życia - jest członkiem Grupy Poetyckiej Akant, działającej w Czytelni Naukowej nr 1, przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Jego wiersze, można znaleźć na poetyckich portalach internetowych. Internauci cytują je chętnie na swoich blogach. Liryki Nowackiego są w większości pisane klasyczną frazą, dobrze zrytmizowane i - co ważne - potrafią nawiązać do najlepszych tradycji wiersza polskiego. Wyrażona w nich łagodna afirmacja życia we wszystkich jego przejawach, sprawia że poezja ta emanuje dobrą energią, daje nadzieję i pokrzepienie. Poecie towarzyszyć będzie z gitarą Piotr Prokaryn, muzyk zespołu SekstanZ a także – w tle – obrazy, zaprzyjaźnionej z Autorem malarki, Weroniki Grzelak.

edukacja kulturalna czas wolny