I miejsce dla Alicji Mieszało

I miejsce dla Alicji Mieszało

W festiwalu wzięło udział 29 wykonawców (18 w kategorii indywidualnej i 11 w kategorii zespołowej) z Bemowa, Bielan, Pragi, Śródmieścia, Targówka, Ursynowa, Wilanowa, Żoliborza a także z Podkowy Leśnej i Michałowic.  

 Występy oceniało jury w składzie: 

  • Janina Selwant (Radna Dzielnicy Żoliborz) -Przewodnicząca
  • Agata Goreczna (adiunkt w Katedrze Chóralistyki Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie),
  • Anna Mitura i  Jakub Hutek (studenci studiów doktoranckich Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie),
  • Henryk Małecki (Pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego, Artysta Muzyk Teatru Wielkiego Opery Narodowej),
  • Roman Krakowski (Radny Dzielnicy Żoliborz).

Imprezę zorganizował jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  w  Domu Pielgrzyma „Amicus”. 

Gratulujemy!

 

 

czas wolny