Gratulacje dla Alicji Mieszało

Gratulacje dla Alicji Mieszało
Pozostałymi laureatami w kategorii Soliści byli: Ewa Jarzymowska – Kałudowa, Krystyna Kibili, Maria Krawiec, Izabela Makarska, Ryszard Nalewajko, Alicja Siewiera , Mirosława Wójcicka.
czas wolny