Eliminacje dzielnicowe: 47. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Eliminacje dzielnicowe: 20 i 22 marca 2024

Zgłoszenia online: do 13 marca 2024

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w eliminacjach dzielnicowych do 47. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Prosimy, aby uczestnicy zgłaszani do eliminacji dzielnicowych byli po wstępnych eliminacjach szkolnych.

Prezentacje uczestników eliminacji dzielnicowych odbędą się w Domu Kultury Zacisze wg listy przygotowanej przez Organizatora.

Uwagi kierowane do nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu:

  • Wybór do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej i unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych.
  • Analiza tekstu wspólnie z recytatorem.
  • Należy zwrócić uwagę na dopasowanie tekstu do płci, wieku dziecka i jego możliwości rezytatorskich.
  • Jeśli to możliwe dobrze jest zestawiać różne utwory (np. wesoły + poważny), różnicować teksty (wiersz + proza).

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

Recytatorzy przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – szkolne, gminne, powiatowe, a laureaci ostatniego etapu biorą udział w przesłuchaniach finałowych w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej informacji: Magdalena Soszyńska m.soszynska@zacisze.waw.pl tel. 22 679 84 69 wew. 2