Koło nr 5 - Zacisze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Koło nr 5 - Zacisze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Koło nr 5 - Zacisze

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Warszawa - Targówek 

Polski  Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny

Przewodnicząca Zarządu: Anna Kuczyńska, e-mail: anna-kuczynska@tlen.pl

Siedziba Koła mieści się w Warszawie przy ul. Blokowej 3 (teren boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji). Sekretariat Koła czynny jest w każdą środę w godzinach 12.00-14.00. 

Koło Nr 5 PZERI działa na terenie Osiedla Zacisze od 2005 r.

Planowane spotkania w sezonie 2023/2024

Spotkania Koła w Domu Kultury Zacisze odbywają się w środę, godz. 12.00-14.00. 

Terminy spotkań:

 • 20.09.2023
 • 18.10.2023
 • 22.11.2023
 • 13.12.2023 Spotkanie Bożonarodzeniowe
 • 10.01.2024
 • 21.02.2024
 • 20.03.2024 Spotkanie Wielkanocne 
 • 17.04.2024
 • 22.05.2024
 • 5.06.2024

Ważne wydarzenia

Na Zaciszu mieszkam od urodzenia. W rozmowach z mieszkańcami, swoimi sąsiadami odczuwałam często, że krąg ich kontaktów towarzyskich zamyka się wokół własnej rodziny, wnuków i przychodni lekarskich. Nieliczni poświęcają trochę czasu na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych. Pochłonięci trudnościami codziennego dnia nie mogą zdobyć się na jakiekolwiek zmiany w swoim życiu.

Powołując do życia Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, pragnęłam wzbogacać życie ludzi III wieku. Miło mi, że moje zamierzenia realizują się. Koło liczy obecnie 140 członków. Zawiązały się grupy przyjaciół, które akceptują inicjatywy Zarządu i chętnie w nich uczestniczą.

W naszym Kole dajemy Seniorom szansę wyjścia z domu, uzyskania wiedzy, nawiązania nowych kontaktów i miłego spędzana wolnego czasu.

Skupiamy w swoim gronie ludzi otwartych na świat, lubiących wspólne działanie i zabawę.

Spotkania nasze odgrywają również znaczącą rolę w lepszym rozeznaniu potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i przekazywania tej wiedzy do organów władzy, by razem szukać skutecznych sposobów rozwiązywania tych problemów.

Imprezy integracyjne inspirują do twórczości artystycznej członków Koła i naszych Gości. Tworzą oni wiersze i piosenki okolicznościowe mówiące o atmosferze panującej w Kole. Wszystko spisywane jest w  Kronice, która z biegiem lat daje obraz naszej pracy, przywołuje też wiele wspomnień.

30 października 2012 r. w Bibliotece Publicznej przy ul. Św. Wincentego 85 odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych członków Koła. 

Anna Kuczyńska

czas wolny