Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 - Zacisze

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 - Zacisze

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Warszawa Targówek

Koło nr 5 - Zacisze

Przewodnicząca Zarządu: Anna Kuczyńska,tel. 603 550 242 e-mail: anna-kuczynska@tlen.pl

Spotkania Koła w DK Zacisze odbywają się w środę, w godz. 11.00-13.00 w terminach:

18.09.2019, 16.10.2019, 6.11.2019, 22.01.2020, 26.02.2020, 25.03.2020, 20.05.2020,10.06.2020

Spotkania świąteczne w środę, godz. 13.00-15.00 w terminach: 18.12.2019, 8.04.2020.

Siedziba Koła mieści się w Warszawie przy ul. Blokowej 3.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Nr 5 działa na terenie Osiedla Zacisze od 2005 roku.

Sekretariat Koła czynny jest w każdą środę w godzinach 14.00-16.00. Mieści się w Warszawie przy ulicy Blokowej 3 (teren boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji).

Na Zaciszu mieszkam od urodzenia. W rozmowach z mieszkańcami, swoimi sąsiadami odczuwałam często, że krąg ich kontaktów towarzyskich zamyka się wokół własnej rodziny, wnuków i przychodni lekarskich. Nieliczni poświęcają trochę czasu na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych. Pochłonięci trudnościami codziennego dnia nie mogą zdobyć się na jakiekolwiek zmiany w swoim życiu.

Powołując do życia Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, pragnęłam wzbogacać życie ludzi III wieku. Miło mi, że moje zamierzenia realizują się. Koło liczy obecnie 140 członków. Zawiązały się grupy przyjaciół, które akceptują inicjatywy Zarządu i chętnie w nich uczestniczą.

W naszym Kole dajemy Seniorom szansę wyjścia z domu, uzyskania wiedzy, nawiązania nowych kontaktów i miłego spędzana wolnego czasu.

Skupiamy w swoim gronie ludzi otwartych na świat, lubiących wspólne działanie i zabawę.

Spotkania nasze odgrywają również znaczącą rolę w lepszym rozeznaniu potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i przekazywania tej wiedzy do organów władzy, by razem szukać skutecznych sposobów rozwiązywania tych problemów.

Imprezy integracyjne inspirują do twórczości artystycznej Członków Koła i naszych Gości. Tworzą oni wiersze i piosenki okolicznościowe mówiące o atmosferze panującej w Kole. Wszystko spisywane jest w  Kronice, która z biegiem lat daje obraz naszej pracy, przywołuje też wiele wspomnień.

30 października 2012 r. w Bibliotece Publicznej przy ul. Św. Wincentego 85 odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych członków Koła. 

Anna Kuczyńska

czas wolny