Bezpłatne zajęcia dla Seniorów

Bezpłatne zajęcia dla Seniorów

23 września 2019-28 lutego 2020

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie w partnerstwie z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy pozyskała środki finansowe na realizację projektu „WSPÓLNA MISJA – WSPÓLNY ROZWÓJ” z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej organizują:

DARMOWE ZAJĘCIA  I WYJAZD DO GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO DLA SENIORÓW (65+)

Oferta obejmuje:

  1. Warsztaty edukacyjne „AKTYWNY SENIOR”: wpływ aktywności fizycznej na poprawę jakości życia seniorów” (20 os. x 2 grupy x 30 h);
  2. Warsztaty edukacyjne „Budowanie strategii prozdrowotnych – zdrowe żywienie seniorów” (20 os. x 2 grupy x 30 h);
  3. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla seniorów: zdrowy kręgosłup, joga;
  4. Wizyty studyjne w gospodarstwach ekologicznych -  wyjazd  dwudniowy                  
  5. Transport, nocleg, wyżywienie.

Uczestników obowiązuje udział we wszystkich zajęciach (jeden raz w tygodniu w godz. 8.30-11.30 ) Zapewniamy transport do/ z Akademii Wychowania Fizycznego.

Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zajęć fizycznych ( joga, zdrowy kręgosłup).

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o kontakt z koordynatorem projektu w Urzędzie Dzielnicy Targówek, p. Aneta Krauze, mail: akrauze@targowek.waw.pl;  tel.22/443 85 33.

 

 

czas wolny