Gimnastyka dla Seniorów - wiosna 2023

Plakat reklamujący zajęcia z gimnastyki dla Seniorów

 

2 marca 2023, czwartek

Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy u koordynatora UTW Domu Kultury Zacisze, utw@zacisze.waw.pl

  • Początek zajęć: 2 marca 2023, czwartek 
  • Zakończenie zajęć: 22 czerwca 2023, czwartek 

BRAK MIEJSC

Uwaga:23 marca nie będzie zajęć

Grupy;

 I grupa - godz. 11.00

 II grupa - godz. 12.00

 III grupa - godz. 13.00

Informujemy, że w Domu Kultury Zacisze kontynuowana będzie gimnastyka dla seniorów w ramach programu „Zajęcia gimnastyki dla seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”. Celem programu jest aktywizacja osób starszych i poprawa kondycji. Program nie zastępuje rehabilitacji specjalistycznej, jest gimnastyką ogólnorozwojową mającą na celu poprawę kondycji fizycznej.

Uwaga! Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Senior może wziąć udział w jednych zajęciach w tygodniu.

Uczestnicy korzystają ze swojego sprzętu: karimaty, gum, piłek.  

Zajęcia prowadzi Ewa Liniewicz, instruktor.

Regulamin programu „Zajęcia gimnastyki dla seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy"
 
Program realizowany jest przez:
  • Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Targówek;
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek;
  • Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
  • Dom Kultury „Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
Program realizowany jest na zasadach wzajemnej współpracy na podstawie zawartych porozumień. Miasto
Stołeczne Warszawa - Dzielnica Targówek pokrywa koszty zatrudnienia instruktorów prowadzących zajęcia.
Jednostki kultury w Dzielnicy Targówek oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
udostępniają swoje obiekty na rzecz prowadzonych zajęć na zasadach określonych w Porozumieniach
zawartych bezpośrednio z każdą jednostką.
 
Cel programu: Celem programu jest aktywizacja osób starszych, poprawa kondycji. Program nie zastępuje
rehabilitacji specjalistycznej, jest gimnastyką ogólnorozwojową mającą na celu poprawę kondycji fizycznej.
 
Program skierowany jest do seniorów zamieszkujących Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy.
1. Udział w zajęciach jest dobrowolny, nieodpłatny dla uczestników.
2. Zdolność fizyczną do uprawiania gimnastyki uczestnicy określają samodzielnie i na własną
odpowiedzialność.
3. Seniorzy wyrażający chęć uczestnictwa w programie zobowiązani są wypełnić oświadczenie,
które dostępne jest w placówkach prowadzących w/w zajęcia.
4. Osoby korzystające z programu nie są ubezpieczone.
5. Współorganizatorzy tj. Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Targówek, Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, Dom Kultury „Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
Dom Kultury .Zacisze" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz instruktorzy nie ponoszą
odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas udziału w zajęciach.
6. Ze względu na ograniczoną ilość godzin gimnastyki, oraz duże zainteresowanie seniorów zajęciami,
każda osoba może korzystać z gimnastyki tylko w jednej placówce, tylko w jednej grupie.
Pierwszeństwo przy zapisie będą miały osoby, które nie korzystały dotychczas z zajęć.
7. Osoby, które są nieobecne przez 3 zajęcia z rzędu i nie poinformują o niedyspozycji (tj. np. o chorobie
lub wyjeździe do sanatorium itp.) instruktora lub placówki zostaną wykreślone z listy osób,
w ich miejsce zostaje wprowadzona kolejna osoba z listy rezerwowej.
8. Listy osób w grupach korzystających z zajęć obowiązują:
- od początku roku do przerwy wakacyjnej (z wyłączeniem ferii zimowych),
- po przerwie wakacyjnej do końca roku.
Po każdej przerwie zapisy prowadzone są od nowa, a osoby, które dotychczas nie korzystały z zajęć
mają pierwszeństwo przy zapisie.
9. Zapisy prowadzone są w jednostkach kultury oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.