Healthy Choices

Grafika przedstawiająca połowę mózgu i napis Healthy Choices

Termin wizyty przygotowawczej: 22-25 kwietnia 2022
Termin realizacji wymiany: 1-10 czerwca 2022
Miejsce realizacji wymiany: Mikoszewo (Polska)
Uczestnicy: 18 licealistów oraz 6 liderów 18+
Lider projektu: Dom Kultury Zacisze, CLXII LO im. Szarych Szeregów (Warszawa, Polska)
Partnerzy: Tavo Europa (Wilno, Litwa), European Youth Centre Břeclav (Brzecław, Czechy)

Młodzi ludzie z powodu dystansowania społecznego i kwarantanny spowodowanej przez covid-19 narażeni są stres i lęk. O pogarszającej się kondycji zdrowotnej młodzieży świadczą wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej przez OECD w kwietniu 2020 r., w której wzięło udział 90 organizacji kierowanych przez młodzież z 48 krajów. Badanie ankietowe na grupie 218 uczniów przeprowadzili we wrześniu 2020 także licealiści z CLXII LO im. Szarych Szeregów. Wynika z niego, że ponad połowa (55,3%) uczniów nie dba o swoje zdrowie. Młodzież nie dba sen i odpoczynek (2/3 wstaje zmęczona, 41,3% zdarzyło się zasnąć w środku komunikacji miejskiej lub szkole) i odżywia się nieregularnie (46,2%). Co drugi uczeń (51%) odczuwa stres często (36%) lub cały czas (15%). Stresu nie doświadcza w ogóle tylko 4% uczniów. Aż 38% licealistów biorących udział w badaniu nie zna ani jednego sposobu radzenia sobie ze stresem („nie wiem”, „nie znam”, „nie mam takiego sposobu, po prostu musi zniknąć”). Aby zredukować poziom stresu młodzież liczy do dziesięciu (7%), głęboko oddycha (6%), je np. czekoladę (5%) lub stosuje inne rozwiązania takie jak „leki”; „piłeczka antystresowa”; „autoagresja”; „obgryzanie paznkoci lub przekladanie palcami”; „szczypanie się”; „obgryzanie skórek”; „zerwanie się z lekcji”; „płacz”; „drapanie się”.

Poprzez realizację projektu „Healthy Choices” licealiści chcą rozpocząć w szkole dyskusję na temat stanu psychicznego młodzieży, pokazać uczniom różne strategie walki ze stresem i uświadomić im korzyści płynące ze zdrowego stylu życia. 

Opiekunowie grupy licealistów: Hanna Kędzierska i Katarzyna Patalan.

Cele:

  • Promowanie zdrowego stylu życia, który ma ogromy wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne wśród młodzieży w lokalnych społecznościach;
  • stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń na tematy zdrowotne pomiędzy grupą młodzieży z Polski, Łotwy i Czech;
  • kształtowanie aktywnych obywateli Europy poprzez udział młodzieży w warsztatach dotyczących bieżących problemów europejskich;
  • stymulowanie współpracy między organizacjami i młodzieżą na poziomie europejskim poprzez stworzenie przestrzeni do dzielenia się swoimi doświadczeniami, praktykami i pomysłami na przyszłe projekty i uczenie się na ich podstawie oraz wspólne realizowanie wyznaczonych celów projektu.

Rezultaty projektu Healthy Choices to: 

1. Animacja poklatkowa przygotowana przez uczestników projektu 
2. Infografiki dotyczące zdrowia psychicznego 
3. Spotkania i warsztaty w Dniu Zdrowia Psychicznego 10.10.22 zorganizowane przez uczestników projektu dla ich lokalnych społeczności. 

Wszystkie działania projektu bazowały na edukacji pozaformalnej umożliwiając młodym ludziom rozwój ich kompetencji. Projekt Healthy Choices dał im szansę na zdobycie doświadczenia nauki w międzykulturowej społeczności. Uczestnicy podejmowali własne inicjatywy i przekazali zdobytą przez siebie wiedzę rówieśnikom w swoich szkołach.

Współfinansowany z programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Wsparcie Komisji Europejskiej dla stworzenia tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

FILMY:
ORGANIZATORZY:

  

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: