Healthy Choices

Grafika przedstawiająca połowę mózgu i napis Healthy Choices

Termin wizyty przygotowawczej: 22-25 kwietnia 2022
Termin realizacji wymiany: 1-10 czerwca 2022
Miejsce realizacji wymiany: Mikoszewo (Polska)
Uczestnicy: 18 licealistów oraz 6 liderów 18+
Lider projektu: Dom Kultury Zacisze, CLXII LO im. Szarych Szeregów (Warszawa, Polska)
Partnerzy: Tavo Europa (Wilno, Litwa), European Youth Centre Břeclav (Brzecław, Czechy)

Młodzi ludzie z powodu dystansowania społecznego i kwarantanny spowodowanej przez covid-19 narażeni są stres i lęk. O pogarszającej się kondycji zdrowotnej młodzieży świadczą wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej przez OECD w kwietniu 2020 r., w której wzięło udział 90 organizacji kierowanych przez młodzież z 48 krajów. Badanie ankietowe na grupie 218 uczniów przeprowadzili we wrześniu 2020 także licealiści z CLXII LO im. Szarych Szeregów. Wynika z niego, że ponad połowa (55,3%) uczniów nie dba o swoje zdrowie. Młodzież nie dba sen i odpoczynek (2/3 wstaje zmęczona, 41,3% zdarzyło się zasnąć w środku komunikacji miejskiej lub szkole) i odżywia się nieregularnie (46,2%). Co drugi uczeń (51%) odczuwa stres często (36%) lub cały czas (15%). Stresu nie doświadcza w ogóle tylko 4% uczniów. Aż 38% licealistów biorących udział w badaniu nie zna ani jednego sposobu radzenia sobie ze stresem („nie wiem”, „nie znam”, „nie mam takiego sposobu, po prostu musi zniknąć”). Aby zredukować poziom stresu młodzież liczy do dziesięciu (7%), głęboko oddycha (6%), je np. czekoladę (5%) lub stosuje inne rozwiązania takie jak „leki”; „piłeczka antystresowa”; „autoagresja”; „obgryzanie paznkoci lub przekladanie palcami”; „szczypanie się”; „obgryzanie skórek”; „zerwanie się z lekcji”; „płacz”; „drapanie się”.

Poprzez realizację projektu „Healthy Choices” licealiści chcą rozpocząć w szkole dyskusję na temat stanu psychicznego młodzieży, pokazać uczniom różne strategie walki ze stresem i uświadomić im korzyści płynące ze zdrowego stylu życia. 

Opiekunowie grupy licealistów: Hanna Kędzierska i Katarzyna Patalan.

Cele:

 • Promowanie zdrowego stylu życia, który ma ogromy wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne wśród młodzieży w lokalnych społecznościach;
 • stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń na tematy zdrowotne pomiędzy grupą młodzieży z Polski, Łotwy i Czech;
 • kształtowanie aktywnych obywateli Europy poprzez udział młodzieży w warsztatach dotyczących bieżących problemów europejskich;
 • stymulowanie współpracy między organizacjami i młodzieżą na poziomie europejskim poprzez stworzenie przestrzeni do dzielenia się swoimi doświadczeniami, praktykami i pomysłami na przyszłe projekty i uczenie się na ich podstawie oraz wspólne realizowanie wyznaczonych celów projektu.

Program wymiany:

Dzień 1

 • HERE WE'RE – Przyjazd uczestników. Zakwaterowanie.
 • ABOUT HOME*EU – Wprowadzenie do projektu (cele, program).
 • WELCOME PARTY – Wieczór powitalny z zabawami i animacjami, które pomogą się lepiej poznać.

Dzień 2

 • BREAKING THE ICE – Integracja. Warsztaty mające na celu zapamiętanie imion i bliższe poznanie. Stworzenie kontaktu z uczestnikami.
 • MEET THE YOUTHPASS – Prezentacja narzędzia i kluczowych kompetencji. Zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy.
 • TIME TO REFLECT – Podsumowanie dnia, autorefleksja – czego się dziś nauczyłem/dowiedziałem.
 • ZORBING or PAPERCHASE IN THE FOREST – Zabawy w lesie lub zorbing.

Dzień 3

 • HEALTHY LIFESTYLE – Wprowadzenie do tematyki projektu. Podział się na grupy. Burza mózgów. Co robić, a co nie robić by żyć zdrowo – burza mózgów. Zebranie informacji do infografiki.
 • SITUATION IN EUROPE VS YOUTH MENTAL HEALTH & WELLBEING – Kondycja psychiczna młodych ludzi w Polsce, Czechach, na Litwie i w innych krajach Europy. Prezentacja wyników badań. Dyskusja.
 • TIME TO REFLECT – Podsumowanie dnia, autorefleksja – czego się dziś nauczyłem/dowiedziałem.
 • LITHUANIAN EVENING – Wieczór narodowy przygotowany przez grupę z Litwy.

Dzień 4

 • REDUCE STRESS – MANDALA – Tworzenie mandali z naturalnych materiałów. Dyskusja jak udział w zajęciach wpłynął na samopoczucie uczestników.
 • REDUCE STRESS – YOGA – Praktyka jogi. Jakie inne aktywności fizyczne przynoszą podobne efekty. Burza mózgów i zebranie informacji do infografiki.
 • TIME TO REFLECT – Podsumowanie dnia, autorefleksja – czego się dziś nauczyłem/dowiedziałem.
 • POLISH EVENING – Wieczór narodowy przygotowany przez grupę z Polski.

Dzień 5

 • RELAX & SLEEP WELL – Warsztat na temat technik relaksacyjnych. Dyskusja o wpływie snu na samopoczucie i zdrowie psychiczne. Zebranie informacji do infografiki.
 • BRAIN HEALTHY DIET – Pokarmy niekorzystanie wpływające na samopoczucie vs jedzenie poprawiające samopoczucie. Praca w grupach – stworzenie listy produktów, których należy unikać/jeść bez ograniczeń. Przygotowanie przepisów na zdrowe posiłki charakterystyczne dla kuchni polskiej, czeskiej i litewskiej, sporządzenie listy zakupów.
 • TIME TO REFLECT - Podsumowanie dnia, autorefleksja – czego się dziś nauczyłem/dowiedziałem.
 • CZECH EVENING - Wieczór narodowy przygotowany przez grupę z Czech.

Dzień 6

 • HEALTHY EATING-HEALTHY LIVING – Organizacja wydarzenia z Centrum Kultury w Stegnie.
 • TIME TO REFLECT - Podsumowanie dnia, autorefleksja – czego się dziś nauczyłem/dowiedziałem.
 • ORGANISATION MARKET – Czas na prezentacje organizacji, instytucji i grup biorących udział w wymianie.

Dzień 7

 • HEALTHY CHOICES – INFOGRAPHIC – Zaprojektowanie ulotki w formie infografiki, która zostanie wykorzystana do promocji World Mental Health Day .
 • HEALTHY CHOICES - STOP MOTION - Warsztaty animacji poklatkowej. Przygotowanie spotu promującego zdrowy styl życia wśród młodych ludzi.
 • TIME TO REFLECT – Podsumowanie dnia, autorefleksja – czego się dziś nauczyłem/dowiedziałem.
 • TOGETHER AROUND THE CAMPFIRE – Wspólny czas przy ognisku.

Dzień 8

 • HEALTHY CHOICES - STOP MOTION – Kontynuacja warsztatów animacji poklatkowej. Przygotowanie spotu promującego zdrowy styl życia wśród młodych ludzi.
 • TIME TO REFLECT - Podsumowanie dnia, autorefleksja – czego się dziś nauczyłem/dowiedziałem.
 • FREE EVENIG – Czas wolny. Wieczór do zaaranżowania wg pomysłu uczestników.

Dzień 9

 • IT'S NOT THE END... - Przygotowanie planu działań i promocji World Mental Health Day celebration. Upowszechnianie rezultatów projektu.
 • WHAT HAVE WE LEARNED? – Podsumowanie procesu uczenia. Przygotowanie indywidualnych opisów zdobytych kompetencji. Przygotowanie certyfikatów Youthapass.
 • IT'S NOT THE END... Planowanie działań mających na celu rozpowszechnianie wypracowanych rezultatów, podjętych przez uczestników i organizacje partnerskie po powrocie z wymiany.
 • TIME TO REFLECT – Podsumowanie dnia, autorefleksja – czego się dziś nauczyłem/dowiedziałem.
 • BYE BYE PARTY. Pożegnalna impreza.

Dzień 10

 • EvaluACTION - Warsztat ewaluacyjny.
 • GOODBYE - Powrót uczestników do domu.
FILMY:
ORGANIZATORZY:

  

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: