Międzynarodowe spotkanie Erasmus + w DK Zacisze

Dyrektor na prezentacji dotyczącej kierunków działań online

22 października 2021

Spotkanie zamknięte.

Dom Kultury Zacisze był gospodarzem spotkania partnerów strategicznych z Polski, Turcji, Niemiec, Szwecji i Finlandii projektu „TIK – dlaczego nie kultura i kreatywność dla seniorów?”. Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, zarówno w aspekcie środowiska, jak również intelektualnego rozwoju człowieka. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy naszą działalność, główne kierunki działań online adresowane do odbiorców w różnym wieku w czasie lockdownu i szereg propozycji dla seniorów. O naszych doświadczeniach opowiadali Rafał Dworacki, dyrektor DK Zacisze oraz Taida Załuska, koordynatorka UTW Zacisze oraz studenci UTW.

„TIK – dlaczego nie kultura i kreatywność dla seniorów?”
Świat znalazł się w zupełnie nieprzewidywalnej sytuacji, wszyscy mamy wrażenie, że żyjemy w co najmniej dwóch różnych rzeczywistościach… tej realnej, często ograniczonej do wąskiego grona osób, do kilku miejsc, i tej wirtualnej, w której kontaktować się można z całym światem, ale nie można go dotknąć.
Jak odnaleźć swoje miejsce, jak nie zostać na poboczu, jak brać udział w wydarzeniach, jak współdecydować, jak pozostać kreatywnym mimo wielu barier i ograniczeń?
Na te pytania spróbuje odpowiedzieć nowy projekt pt. „TIK – dlaczego nie kultura i kreatywność dla seniorów?”
Projekt jest wspólną inicjatywą pięciu partnerów – organizacji pozarządowych z Polski (Społeczny Instytut Ekologiczny www.sie.org.pl), Turcji (Troya Cevre www.troyacevre.org), Niemiec (SLO), Szwecji (MobilEducation www.mobileducation.eu) i Finlandii (Tiedetila www.tiedetila.fi).
Każdy z partnerów zajmuje się edukacją na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, zarówno w aspekcie środowiska, jak i w aspekcie intelektualnego rozwoju człowieka. Ważną grupą odbiorców tych działań są seniorzy. Ich sytuacja życiowa, aktywność społeczna czy umiejętności cyfrowe są różne, w zależności od kraju partnera. Wydaje się jednak, że jednakowo ważna dla wszystkich jest potrzeba poczucia wspólnoty ponad granicami i podziałami, potrzeba dialogu międzykulturowego, dialogu o tym, jak postępować, by nie szkodzić przyrodzie i środowisku, czy dialogu na temat tradycji i tożsamości. Nowoczesne technologie umożliwiają ten dialog niezależnie od sytuacji, w której się znalazł świat.  
Partnerstwo postawiło sobie za cel opracowanie atrakcyjnych treści i metod podnoszenia umiejętności i wykorzystania TIK do udziału w kulturze i rozwijania kreatywności wśród seniorów. Ale to seniorzy staną się współtwórcami i partnerami działań, według zasady nowej kultury uczenia się: „Nie ucz drzewa jak ma rosnąć. Daj mu tylko ziemię, słońce i wodę”.
Działania projektu skupiają się na międzynarodowych spotkaniach partnerów i na lokalnych warsztatach i spotkaniach z seniorami. Ich celem jest wymiana doświadczeń, poznanie najlepszych praktyk i praca nad rezultatami współpracy partnerskiej.