Klub Ludzi Kultury

Klub Ludzi Kultury

15 lutego 2019

Spotkanie Klubu Ludzi Kultury poświęcone 80-leciu Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.  O Muzeum opowiadali jego pracownicy: dr Ewa Korpysz (kustosz) i Iwona Gąsiorek (edukacja). Przedstawiliśmy historyczne zdjęcia z okresu otwarcia Muzeum w 1938 r.

W programie:

  • Historia Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – trzy okresy, trzy lokalizacje, trzy ulice: Kanonia, Solec, Dziekania
  • Najcenniejsze eksponaty w zbiorach MAW – Dürer, Malczewski, Czapski…
  • Wystawy czasowe i działalność edukacyjna – wykłady, spotkania, koncerty…

Moderator Bogusław Falicki.

PARTNERZY: