Mali Einsteini: Gęstość, zbudujmy wieże gęstości!

Dzieci na zajęciach podczas eksperymentu

11 marca 2023

Tym razem poznaliśmy gęstość cieczy i ciał stałych. Przyjrzeliśmy się różnym cieczom i zbadaliśmy ich gęstość. Zobaczyliście najlżejszy materiał na świecie oraz najbardziej lepki eksperyment, który trwa nieprzerwanie od dekad!

Mali Einsteini czyli doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-11 lat.

Pytanie. Działanie. Odpowiedź.