Nauczmy się rozmawiać

Nauczmy się rozmawiać

19 października 2020, poniedziałek, godz. 9.45

Opłata dla studentów UTW: 60 zł/m-c.

Opłata dla pozostałych: 70 zł/m-c.

Zapraszamy na spotkania Nauczmy się rozmawiać z mediatorem rodzinnym z zastosowaniem metody przez Marshalla B. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy” nazywane także „językiem serca”.

Spotkania poprowadzi Hanna Kalinowska - biolog, mediator rodzinny, mentorka, terapeutka kinezjologii edukacyjnej, integracji odruchów pierwotnych, EFT( Emotional Freedom Techniques - techniki wolności emocjonalnej), masażystka masażu Dotyk Motyla®, wykładowca na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, od kilkunastu lat prowadzi terapię dla dzieci, konsultacje dla dorosłych, warsztaty i treningi dla rodziców i nauczycieli. Propagatorka porozumienia bez przemocy i rozwiązywania konfliktów.