Maciej Walczak o wystawie Maraton w Radiu RDC

Logo Radia RDC w kolorze granatowym i pomarańczowym

13 grudnia 2022, Radio RDC

Zaprosiliśmy do słuchania rozmowy Piotra Majewskiego z Maciejem Walczakiem, autorem wystawy Maraton, który opowiedział o fotografiach dokumentujących ostatnie dni Jarmarku Europa na Stadionie Dziesięciolecia i jedyny element łączący stare i nowe oblicze Stadionu, czyli socrealistyczną rzeźbę maratończyków. Było o fotografii, artyzmie i historii Stadionu Dziesięciolecia.

Audycja do odsłuchania: https://tiny.pl/w5dsz