Warszawska Olimpiada Seniorów 2018

Warszawska Olimpiada Seniorów 2018

29 września 2018, sobota, godz. 11.00-15.00

miejsce: Warszawa, ul. Konwiktorskiej 6. obiekty Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować do 15 września 2018 na adres: tkkfchomiczowka@o2.pl tel. 022 834 76 98 (w godz. 14.00-18.00)

Zapisy indywidualne w dniu imprezy na stadionie.

W imieniu organizatora Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” zapraszamy do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów.

Będzie to drugie wydarzenie tego rodzaju, realizowane przy wsparciu m.st. Warszawy, kierowane do osób w wieku 60+. Organizacja została powierzona  Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej  „Chomiczówka”, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

Program Warszawskiej Olimpiady Seniorów obejmuje rywalizację sportową w wybranych dyscyplinach olimpijskich (m.in. pływanie na dystansach, bieganie na dystansach, pchnięcie kulą, skok w dal, strzelanie z łuku, ergometry wioślarskie, tenis stołowy, brydż sportowy, szachy) oraz w wybranych konkurencjach rekreacyjnych (m.in. mini golf, strzały piłką na bramkę, piłkarzyki, narciarze, mini ping pong, slalomy, biegi, labirynty, zajęcia gimnastyczne i aerobowe, aqua aerobik, Nordic walking, yoga). Zawody rozgrywane będą w trzech kategoriach wiekowych: 1. poniżej 70 lat, 2. 71-80 lat, 3. powyżej 80 lat. Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać także z atrakcji towarzyszących, m.in. programu artystycznego, miasteczka zdrowia, konkursów tematycznych.

W szczególności zapraszamy reprezentacje Dzielnic m.st. Warszawy. Udostępniamy także dla Państwa scenę i zachęcamy do artystycznych pokazów dokonań grup seniorów działających na terenie m.st. Warszawy.

Współpraca: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Warszawska Rada Seniorów, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia - aspekt integracji społecznej, rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami oraz uczczenie Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.

PROGRAM

Dyscypliny sportowe w 3 kategoriach wiekowych:

1. 60 - 69 lat,

2. 70 – 79 lat,

3. powyżej 80 roku życia.

● Strzelanie z broni pneumatycznej

● Ergometry wioślarskie

● Bieg na dystansie 40 m

● Pchnięcie kulą, 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni

● Skok w dal z miejsca,

● Strzelanie z łuku,

● Pływanie na dystansach: 25 m stylem klasycznym i 25 m stylem dowolnym,

● Tenis stołowy.

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i upominki.

Turnieje w kategorii open

● Turniej szachowy - rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu, tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika,

● Turniej brydża sportowego par.

Konkurencje rekreacyjne dla każdego:

●  Łowienie „rybek”

●  Rzuty kółkiem ringo na kolczatkę

●  Strzelanie z wielkiej procy

●  Wrzucanie frisbee do sieci

●  Popychajka

●  Turniej rycerski

●  Mini krokiet

●  Przeprowadzenie kulki przez labirynt pionowy

●  Przeprowadzenie piłeczki przez labirynt poziomy

●  Slalom z piłeczką po ruchomym blacie

●  Strzały do bramki

Zajęcia z instruktorem - każdy może uczestniczyć:

●  Nordic Walking – Krzysztof Człapski – Mistrz Polski Nordic Walking

●  Yoga

●  Gimnastyczne z piłkami

●  Gymstick 

●  Aqua aerobik

Scena dla Seniora - zabawy i konkursy z wodzirejem - wspólne tańce, pokazy i występy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne Kluby Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

 „Miasteczko Zdrowego Seniora”, w którym planujemy ustawić punkty:

- pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,                    

  gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,

- indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia,

- konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana.

- badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

- porady i konsultacje, diabetologa,

- pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy,

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek, chusta, woda, a podczas imprezy wydawana będzie kiełbasa z grilla. Organizator zapewnia opiekę medyczną (karetka z lekarzem). Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Prosimy uczestników imprezy o wystąpienie w strojach sportowych.

czas wolny