Warsztaty kolażu w Teatrze Rampa

16 września 2023, sobota, godz. 11.00-15.00

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy online od 5.09.23 od godz. 10.00

Miejsce: Teatr Rampa, ul. Kołowa 20

Zapraszamy na niezwykłe warsztaty kolażu analogowego, których tematem będzie Targówek Mieszkaniowy. Warszataty zostaną zrealizowane będą w ramach projektu Geo-Mieszkaniowy. Na spotkaniu grupa stworzy na papierze własne tekstury, które będą wykorzystywane w kolażach. Każdy uczestnik wybierze barwy kojarzone z naszą dzielnicą. Posłużą do tego farby akrylowe, flamastry, tusz, ołówki. Uczestnicy zapoznają się z techniką kolażu, metodami jego tworzenia oraz stworzyć własne kolaże poświęcone miejscom na Targówku Mieszkaniowych. W tworzeniu kolaży wykorzystane zostaną fotografie miejsc oraz wycinanek dzielnicy Targówek z kombinacją utworzonych tekstur. Wszystkie stworzone w ramach projektu prace zostaną opublikowane na stronie DK Zacisze oraz część z nich również w aplikacji geocachingowej wzbogacając ścieżkę Geo-Mieszkaniowy. Zachęcamy do przyniesienia własnych zdjęć i materiałów.

Zapraszamy dzieci w wieku 10+, młodzież i dorosłych.

Instruktorka: Maryna Siliakova

O artystce: Urodzona w 1992 w Doniecku w Ukrainie. Przeprowadziła się do Polski w 2017. W Warszawie postanowiła zmienić zawód. Z wykształcenia chemik, obecnie absolwentka projektowania graficznego w Społecznej Akademii Nauk. O kolażu dowiedziała się na lekcji Photoshopa na pierwszym roku studiów i od tego czasu ta technika fascynuje Marynę. Maryna tworzy zarówno analogowe, jak i cyfrowe kolaże. Kolaże analogowe tworzy z wycinków zapomnianych starych czarno-białych magazynów, łącząc z teksturami z akrylu. Jej prace były wyróżniane na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych. Maryna jest laureatką Programu Solidarnościowego (ZA*) Krytyki Politycznej (2020), dzięki któremu stworzyła wystawę kolażu „REFLECTIONS OF THE WAR” w styczniu 2023 roku w Warszawie.

Inne wydarzenia w ramach projektu: 

> 24 września 2023 Premierowy Spacer ścieżką Geo-Mieszkaniowy

> 30 września 2023 Spacer ścieżką Geo-Fabryczny

> 14 października 2023 Spacer ścieżką Geo-Zacisze

Warsztaty realizowane są w ramach projektu Geo-Mieszkaniowy.

Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej

Майстерка з творення Колажу в театрі Рампа / Rampa представляє: багатоквартирний будинок, старі машини та фрагмент жіночого обличчя.

16 вересня 2023 р., субота, о 11.00-15.00

РЕЄСТРАЦІЯ обов’якова.
Кількість місць обмежена. Онлайн реєстрація з 5.09.23 від 10.00

Місце проведення: Театр «Рампа», вул. Kołowa 20

Запрошуємо на неординарну майстерню аналогового колажу, темою якої буде Targówek Mieszkaniowy. Майстер-класи проводитимуться в рамках проекту Geo-Mieszkaniowy. Під час зустрічі група створюватиме власні текстури на папері, які використовуватимуть у колажах. Кожен учасник вибере кольори, пов'язані з нашим районом. Для цього будуть використані акрилові фарби, фломастери, туш, олівці. Учасники навчаться техніці та методам створення колажу та створять власні колажі, присвячені місцям Targówku Mieszkaniowych. У створенні колажів будуть використані фотографії місцевостей та вирізки району Таргувек із поєднанням створених текстур. Усі роботи, створені в рамках проекту, будуть опубліковані на веб-сайті БК Затішьє/ DK Zacisze, а деякі з них також у програмі геокешингу, збагачуючи маршрут Geo-Mieszkaniowy. Ми заохочуємо вас приносити власні фотографії та матеріали.

Запрошуємо дітей від 10 років, підлітків та дорослих.

викладач: Сілякова Марина

Про художницю: Народилася в 1992 році в Донецьку, Україна. У 2017 році переїхала до Польщі. У Варшаві вирішила змінити професію. За освітою хімік, наразі випускниця графічного дизайну АН. Про колаж дізналася під час уроку Photoshop в першому році навчання, і відтоді ця техніка захопила Марину. Вона створює як аналогові, так і цифрові колажі. Аналогові колажі - з вирізок забутих старих чорно-білих журналів, комбінуючи їх з акриловими текстурами. Її роботи були відзначені на багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Марина є лауреатом Програми солідарності (ZA*) Krytyka Polityczna (2020), завдяки якій у січні 2023 року у Варшаві створила виставку колажів «ВІДЗРАКИ ВІЙНИ».

Захід проводиться в рамках проекту Geo-Mieszkaniowy.

Проект фінансується столичним містом Варшавою в рамках Фонду культурної освіти.

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: