Warsztaty i Lato w Mieście

Dzieciaki nie płacą

Bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne na Zaciszu dla dzieci w wieku 4-13 lat, rozwijające zainteresowania i kształtujące postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze od najmłodszych lat. Projekt realizowany od stycznia do grudnia 2018. Finansowanie: Budżet Partycypacyjny 2018.