Mali Einsteini: Dlaczego wieje wiatr?

13 października, sobota

I grupa - godz. 10.00 (dzieci 6-9 lat), II grupa - godz. 11.00 (dzieci 4-5 lat), III grupa - godz. 12.00 (grupa mieszana).

Opłata: karnet (4 zajęcia) 100 zł, pojedyncze zajęcia 30 zł. Obowiązują zapisy.

Skąd bierze się wiatr? Czy gdzieś się zaczyna? Dlaczego raz dmucha mocniej, a raz słabiej? Będziemy eksperymentować z wiatrem, badać jego możliwości i rozmawiać o jego sile. Spróbujemy zrobić tornado oraz maszynę do pomiaru siły wiatru.

Mali Einsteini czyli doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.

Pytanie. Działanie. Odpowiedź.