Wyjście UTW: Fotoplastikon Warszawski

Foto: https://fotoplastikonwarszawski.pl/

6 lutego 2020
Miejsce: Al. Jerozolimskie 51, Warszawa

Wspólne zwiedzanie Fotoplastikonu Warszawskiego i wystawy "A ty, Austrio, żeń się… Państwo Habsburgów na fotografiach z lat 1900–1918".

Fotoplastikon Warszawski funkcjonuje od 1905 r. Jest najstarszym czynnym fotoplastykonem w Europie. W 1973 r. nowym właścicielem fotoplastykonu został Józef Chudy. Po jego śmierci w 1980 roku fotoplastykon został zamknięty, uruchomił go ponownie jego wnuk, Tomasz Chudy, w 1992 roku. W międzyczasie, w 1987 roku, fotoplastykon został wpisany do rejestru zabytków.

Fotoplastikon Warszawski i jego otoczenie posłużył za miejsce realizacji m.in. filmu  „Warszawa”, „Przystań”, „Stawka większa niż życie”, „Polskie drogi”, „Czas honoru”.

 

czas wolny