Zajęcia Gimnastyka dla seniorów

Zajęcia Gimnastyka dla seniorów

Początek zajęć 14 września 2020, poniedziałek 

Zakończenie zajęć 4 grudnia 2020 

Od 7 września 2020 - zapisy osobiscie w kasie Domu Kultury Zacisze.

Udział w zajęciach jest dobrowolny, nieodpłatny. 

 Zajęcia odbywają się:

w poniedziałek, instruktor – Ewa Liniewicz

  • godz. 13.45-14.30
  • godz. 14.45-15.30

we wtorek, instruktor – Dagmara Szczerek

  • godz. 13.30-14.15

Informujemy, że na terenie Domu Kultury Zacisze prowadzone będą zajęcia Gimnastyka w ramach programu „Zajęcia gimnastyki dla seniorów zamieszkujących Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy.

Program realizowany jest przez:

  • Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Targówek;
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek;
  • Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
  • Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
  • Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Program realizowany jest na zasadach wzajemnej współpracy na podstawie zawartych porozumień. Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek pokrywa koszty zatrudnienia instruktorów prowadzących zajęcia. Jednostki kultury w Dzielnicy Targówek oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek udostępniają swoje obiekty na rzecz prowadzonych zajęć na zasadach określonych w Porozumieniach zawartych bezpośrednio z każdą jednostką.

Cel programu: Celem programu jest aktywizacja osób starszych, poprawa kondycji. Program nie zastępuje rehabilitacji specjalistycznej, jest gimnastyką ogólnorozwojową mającą na celu poprawę kondycji fizycznej.