Balet

Zajęcia:

  • I grupa w poniedziałek, godz. 16.10-16.50 (grupa początkująca 4-6 lat),
  • II grupa w poniedziałek, godz. 17.00-17.45 (grupa średniozaawansowana – dzieci kontynuujące z grupy młodszej oraz nowe 7-8 lat),
  • III grupa we wtorek, godz. 18.10-18.55 (grupa zaawansowana 7-9 lat).

Choreograf Krystyna Strawińska-Goliasz

Opłata:

  • I grupa – 110 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 35 zł.
  • II i III grupa – 130 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 40 zł.

Program zajęć obejmuje podstawy tańca klasycznego, minietiudy baletowe, plastykę ruchu, naukę techniki wyrazu scenicznego, ćwiczenia oddechowe i rozciągające. Zajęcia prowadzone w języku francuskim.

 

"PRZYPADKI TAŃCZĄCEGO DZIECKA"

Mianownik:  Tańczące dziecko rozwija swój talent.
Dopełniacz:  Tańczącego dziecka trudności nie załamują.
Celownik:  Tańczącemu dziecku lekko na duszy.
Biernik:   Tańczące dziecko podziwiają wszyscy.
Narzędnik:  Z tańczącym dzieckiem nie ma kłopotu.
Miejscownik: Na tańczącym dziecku można polegać.
Wołacz:   Dziecko! Przyjdź do nas.

 

taniec zajęcia dzieci czas wolny