Balet

Zajęcia:

  • I grupa w poniedziałek, godz. 16.10-16.50 (grupa początkująca),
  • II grupa we wtorek, godz. 18.10-18.55 (grupa średniozaawansowana).

Instruktor Krystyna Strawińska-Goliasz.

Opłata:

  • I grupa – 100 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 30 zł.
  • II grupa – 124 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 35 zł.

Program zajęć obejmuje podstawy tańca klasycznego, choreografie do znanych baletów, naukę techniki wyrazu scenicznego, ćwiczenia rozciągające i korygujące postawę. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. Przydziału do grupy dokonuje instruktor.

"PRZYPADKI TAŃCZĄCEGO DZIECKA"

Mianownik:  Tańczące dziecko rozwija swój talent.
Dopełniacz:  Tańczącego dziecka trudności nie załamują.
Celownik:  Tańczącemu dziecku lekko na duszy.
Biernik:   Tańczące dziecko podziwiają wszyscy.
Narzędnik:  Z tańczącym dzieckiem nie ma kłopotu.
Miejscownik: Na tańczącym dziecku można polegać.
Wołacz:   Dziecko! Przyjdź do nas.

 

taniec zajęcia dzieci czas wolny