Młodzieżowe Studio Teatralne

Uczestnicy: młodzież w wieku licealnym.

Instruktor Magdalena Mróz.

 

Warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzone w oparciu o różne techniki kształcenia rzemiosła aktorskiego. Założeniem zajęć jest zarówno budowanie zespołowości, jak i odkrywanie teatralnego potencjału tkwiącego w każdym z uczestników. Przy pomocy gło­su, ruchu, rytmu i przede wszystkim wyobraźni młodzież ma szansę zgłębić tajniki świata teatru, a potem wykorzystać tę wiedzę na scenie podczas przygotowywania spektaklu. Studio Teatralne przygotowuje się do udziału w przeglądach i konkursach.

Teatr jest świetnym narzędziem do rozwijania osobowości, wyrażania własnej postawy wobec świata, przełamywania swoich barier i doskonalenia umiejętności społecznych. Pracując w grupie i ucząc się aktorskiego rzemiosła – kształcąc głos, ruch, poczucie rytmu, obecność sceniczną – młodzi ludzie zyskują umiejętności, które będą im pomocne w przyszłości nie tylko teatrze, ale również w wielu sytuacjach życiowych – podczas wystąpień publicznych, na egzaminach, a nawet w zwykłej rozmowie z drugim człowiekiem. Podczas zajęć uczestnicy  pracują nad budowaniem pewności siebie i rozwijaniem kreatywności, korzystając z niewyczerpanego bogactwa wyobraźni.  Część praktyczna jest wzbogacona o przyswajanie wiedzy na temat różnych zagadnień z zakresu historii sztuki teatru.

 

WYDARZENIA:
FILMY: