Mali Einsteini: Jak powstaje wybuch?

Mali Einsteini: Jak powstaje wybuch?

28 września 2019

Wybuchowa przygoda. Zrobiliśmy wybuch bez hałasu. Dzieci dowiedziały się w praktyce, na czym polega samozapłon. Wszystko za sprawą bulgoczących i kipiących doświadczeń.

Mali Einsteini czyli doświadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.

Pytanie. Działanie. Odpowiedź.