VII Rajd Szlakiem Hymnu

VII Rajd Szlakiem Hymnu

Katalog promujący czwarty etap wieloletniego projektu „Poznajemy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego” - Rajd Szlakiem Hymnu 2015.

Termin: 13-20 września 2015
Trasa: Polska-Niemcy-Dania-Polska

Uczestnicy Rajdu: Zostali wytypowani przez Dyrektorów szkół znajdujących się na Targówku. Uczestnicy wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, dobrymi wynikami w nauce, interesują się historią, są zaangażowani w życie szkoły, mają zmysł organizacyjny i wyrobione poczucie odpowiedzialności za powierzone im zadania, mają dobre relacje z rówieśnikami, dostrzegają potrzeby innych, są otwarci na współpracę na rzecz uczniów niepełnosprawnych, osiągających słabsze wyniki w nauce.

Zobacz katalog.