Wiśniewska Bożena

Wiśniewska Bożena

Instruktor: ARCHItekturki, Rysunek, Florystyka, Pracownia rysunku i malarstwa.

Bożena Wiśniewska: Wymyślam, opracowuję i przeprowadzam warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (plastyczno-architektoniczne oraz florystyczne).
Dziecięca imaginacja nie ma sobie równych. Rozwijana staje się źródłem kreatywności. Dlatego ważne wydaje mi się, aby dać dzieciom szansę na zetknięcie się z inną estetyką, formą zabawy czy spędzania wolnego czasu. Nie chodzi o kreowanie gustu, raczej o pokazanie alternatywy. Dziećmi jestem oczarowana. Można się od nich bardzo wiele nauczyć. Przede wszystkim entuzjazmu, chęci poznania oraz nowatorskiego podejścia do sprawy.
Pozwólmy dzieciom na samodzielne tworzenie przestrzeni i ciągłe jej przetwarzanie. Pozwólmy im tworzyć ich miejsca.
To, że jestem zarówno plastykiem, nauczycielem i florystką pozwala mi wplątywać się w przeróżne akcje i przedsięwzięcia związane z edukacją artystyczną dzieci. Najważniejsze, żeby im nie przeszkadzać.