Varsovie – Warszawa – Варшава

Varsovie – Warszawa – Варшава

15 września, 13 października 2018

Warszawa jest najbardziej multikulturalnym miastem w Polsce. To właśnie w stolicy kraju żyje najwięcej obcokrajowców. Powody ich przyjazdu są bardzo różne, tak jak i różni są cudzoziemcy. Projekt Varsovie – Warszawa – Варшава jest odpowiedzią Domu Kultury Zacisze i Centrum Kultury Wilanów na brak polityki integracyjnej wobec obcokrajowców (nie będącymi uchodźcami). W dzielnicach, w których działają wnioskodawcy najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy (na Targówku i w Wilanowie) oraz Francuzi (w Wilanowie). To właśnie do nich kierowane są działania projektowe uwzględniające wymianę kulturową z lokalną społecznością. Celem projektu jest bowiem wzmacnianie postaw sprzyjających budowaniu otwartości, szacunku i zrozumienia pomiędzy Ukraińcami i Francuzami zamieszkującymi Warszawę a lokalną społecznością Targówka i Wilanowa. Będzie to możliwe dzięki organizacji wielokulturowych potańcówek w Domu Kultury Zacisze i Centrum Kultury Wilanów. 

Potańcówka ukraińska - 13 października 2018, godz. 18.00

Duet Zajceva/ Korolov

  • Angela Zajceva 

 skrzypaczka, absolwentka Lwowskiej Akademii Muzycznej, członkini wielu zespołów folklorystycznych – Warjon, Kapela Serhija Ochrimczuka. Współpracuje z zespołami spoza Ukrainy, w Polsce występuje z Kapelą Niwińskich. Oprócz działalności koncertowej prowadzi także pracę badawczą m.in. na terenie zachodniej Ukrainie,  na Polesiu Rówieńskim.

  • Anton Korolov

 pochodzący z Kijowa  pasjonat muzyki tradycyjnej i folkowej, multiinstrumentalista. Gra na dudach, szałamajach, fletach, lirze korbowej, lutni oraz na skrzypcach. Tradycyjnych ukraińskich melodii i stylu uczył się grając z muzykami z Kijowa na potańcówkach i festiwalach ,m.in. w zespole “Warjon” oraz od swojego mistrza, skrzypka-wirtuoza i badacza ukraińskiej muzyki ludowej Serhija Ochrimczuka. Występuję z zespołami Balquemia- muzyka balfolkowa, Tryzna- muzyka dawna, Toporkiestra- bałkański folk.

  •  Ewa Karasińska-Gajo

instruktorka Tańców w Kręgu, a także instruktorka Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała wg. programu dr. Detlefa Kapperta (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen). Jej artystyczne zainteresowania krążą wokół tradycyjnych pieśni i tańca, szczególnie tych zza wschodniej granicy. W roku 1991 zaczęła śpiewać w zespole Werhowyna, w której repertuarze znajdowały się głównie pieśni ukraińskie i białoruskie. Pasję tę kontynuuje śpiewając i koncertując z założonym przez siebie zespołem Wyraj. Od 1996 działa w warszawskim Domu Tańca, a swoje umiejętności nieustająco pogłębia na warsztatach ucząc się od takich mistrzów jak Delyan Demirev, Snieżana Balkanska, Daniel Sandu, Apostolis Skrekas, Lynn Frances i wielu innych. Od 2012 współorganizuje międzynarodowy Festiwal Wszystkie Mazurki Świata.

Potańcówka francuska - 15 września 2018, godz. 18.00

  • Kapela Balquemia

W składzie: Dymitr Gierus (gitara), Aleksandra Tykarska (skrzypce), Rafał Kwietniewski (akordeon diatoniczny). Balfolk to potańcówki folkowe z muzyką i tańcami z różnych części Europy. Zjawisko to wywodzi się z Francji, dlatego tańce z tego regionu stanowią podstawę imprez. Potańcówki balfolkowe szybko zdobyły swoich zwolenników w różnych krajach europejskich, od kilku lat stają się coraz bardziej popularne również w Polsce. 

  • Patryk Wernio

Tancerz z trzynastoletnim doświadczeniem. Umiejętności, które zdobywał u francuskich instruktorów i mistrzów tańca, przekazuje na cyklicznych warsztatach. Specjalizuje się w tańcach francuskich, pochodzących głównie z Bretanii, centralnej Francji czy Gaskonii. Brał udział w projektach tanecznych Warszawskiego Domu Tańca oraz Fundacji Czas Tradycji. Współzałożyciel grupy tanecznej Dans Ludica.

Finansowanie projektu „Varsovie - Warszawa - Варшава”: Fundusz Animacji Kultury WPEK

Organizator: Dom Kultury Zacisze

Partner: Centrum Kultury Wilanów

ORGANIZATORZY:

DOFINANSOWANIE:

PARTNERZY: