Stanowisko Zespołu Domu Kultury Zacisze w sprawie połączenia instytucji

Stanowisko Zespołu Domu Kultury Zacisze w sprawie połączenia instytucji

50 lat temu Dom Kultury Zacisze zbudowali mieszkańcy, bo wierzyli, że kultura i miejsce spotkań są ważne.

Przez wszystkie lata zespół domu kultury z sukcesami odpowiadał na potrzeby społeczności lokalnej. Potwierdzeniem tego są wyniki ostatniego badania odbiorców oferty kulturalnej, którzy bardzo wysoko ocenili działania merytoryczne – wydarzenia, warsztaty i zajęcia.

Instytucje podlegające łączeniu zostają wykreślone z rejestru instytucji kultury i konsekwencją jest zakończenie ich bytu prawnego. Oznacza to również, że przestaje istnieć Dom Kultury Zacisze z tradycją ponad 50 letnią.

Największą wartością, którą należy zachować jest różnorodność dwóch domów kultury. To stanowi o ich atrakcyjności, konkurencyjności, bardzo dobrym dopasowaniu lokalnym, identyfikacji grup odbiorców z tymi miejscami, wpływie mieszkańców na program i podejmowane działania.

Argumentem przedstawianym za połączeniem są m.in. finanse np. wygospodarowanie środków na bezpłatne warsztaty. Chcielibyśmy poznać analizę finansową i plan finansowy tego projektu. W obecnych budżetach domów kultury dotacja podmiotowa jest zbyt niska i nawet po dodaniu wypracowanych środków domy kultury nie mogą sobie pozwolić na prowadzenie bezpłatnej edukacji artystycznej.

Tematem bardzo ważnym dla Domu Kultury Zacisze jest rozbudowa – obiecana, zaplanowana, z koncepcją zapłaconą z pieniędzy mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. Ważne jest zachowanie samodzielności Domu Kultury Zacisze z dyrektorem, który tu, na miejscu dopilnuje gromadzenia dokumentacji i procesu rozbudowy.

Mamy nadzieję, że rozbudowa w związku z rozlicznymi planami tworzenia filii nie jest zagrożona. Byłaby to ogromna strata dla Zacisza. Jest to od wielu lat bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców, która już raz w 2012 roku była odłożona.

Reasumując:

Dom Kultury Zacisze to prężnie działająca instytucja kultury, którą cechuje lokalność, bliskość człowieka, dialog z mieszkańcami, bogata oferta na wysokim poziomie, profesjonalna kadra, rozpoznawalność. Mamy dobrą markę i dobre oceny naszej działalności.

Zastanawia fakt, jak ma się koncepcja połączenia domów kultury w kontekście celów zawartych w nowej strategii Warszawy 2030, dla przykładu:

Punkt 1,2 odpowiedzialna wspólnota – czyli wspólnie decydujemy o naszym mieście. Nic o nas bez nas jako podstawa działania. Pytanie: gdzie narodził się pomysł połączenia instytucji? Jak szerokie konsultacje społeczne zostały przeprowadzone? Czy mieszkańcy Zacisza mogli wypowiedzieć się na ten temat?

Odpowiadając: mieszkańcy Zacisza nie znali planu połączenia, nie zostali zapytani o zdanie. Są pozbawieni wpływu na kształt ich otoczenia.

Nawiązując dalej do strategii Warszawy. Punkt 4,1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał – czyli wspomniana wcześniej różnorodność dająca mieszkańcom Targówka wybór.

Decyzja polityczna o zmianie kształtu naszego domu kultury została podjęta poza społecznością Zacisza oraz zespołu Domu Kultury Zacisze.

Zespół Domu Kultury Zacisze