Zgłoszenia: XVII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora

Zgłoszenia: XVII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 stycznia 2020

Festiwal – przesłuchania: 23 lutego 2020

Wstęp wolny

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy  w RDC  z Bożenna Dydek, dyrektor DK Zacisze oraz Joanną Rawik, piosenkarką i jurorką, które zachęcały do przesyłania zgłoszeń i udziału w XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora.

Informujemy, że 23 lutego 2020 r w niedzielę odbędzie się XVII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora. Gospodarzami Festiwalu będą studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze i członkowie zespołu wokalno-estradowego "Zaciszańska Nuta".

W Festiwalu mogą wziąć udział amatorskie (osoby śpiewające hobbystycznie, niezawodowo) chóry, kabarety i zespoły seniora działające przy domach kultury, klubach osiedlowych, klubach seniora, parafiach itp.

Regulamin definiuje wiek seniorów – uczestników Festiwalu na 55+ .

Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli 90% składu osobowego zespołu stanowią seniorzy.

Czas prezentacji dla wszystkich kategorii  jednego zespołu  nie może przekroczyć 15 min brutto (z przerwami i oklaskami między poszczególnymi utworami lub częściami występu). Przekroczenie regulaminowego czasu może skutkować dyskwalifikacją zespołu.

Każdy uczestnik Festiwalu może wystąpić maksymalnie w 2 różnych zespołach. Ograniczenie to dotyczy także instruktorów i muzyków akompaniujących.

Kwalifikacja do Festiwalu nastąpi na podstawie nadesłanych nagrań, co najmniej 5-minutowego fragmentu programu przygotowanego do prezentacji na Festiwalu. Typ nagrania – wideo nośnik - płyta Cd (dvd) albo załącznik do e-maila jako plik lub  link do serwisu internetowego (np.  youtube). Nagranie może być wykonane za pomocą kamery lub smartfona.

Termin nadsyłania nagrań do 31 stycznia 2020 r.

Do nagrania należy załączyć drogą elektroniczną Kartę zgłoszenia.

Jury Festiwalu: 

muzyka czas wolny