Soliści

Soliści

Próby indywidualne, termin do uzgodnienia z instruktorem (30', 45', 60 ").

Instruktor: Julia Greke-Patej

  • Opłata za zajęcia (30'): 112 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 30 zł.
  • Opłata za zajęcia (45'): 168 zł /m-c. Pojedyncze zajęcia 45 zł.
  • Opłata za zajęcia (60"): 224 zł/m-c. Pojedyncze zajęcia 60 zł.

Warsztaty śpiewu dla solistów przy akompaniamencie pianina. Nauka prawidłowej emisji głosu, pomoc w kreacji stylu i doboru repertuaru, przygotowanie do występów scenicznych, udziału w konkursach i przeglądach. 

Nagrody i wyróżnienia dla solistów:

2023

2022

2019 

2018

  •  I miejsce dla Alicji Mieszało w kategorii solista w VI Przeglądzie piosenki polskiej , 25.04.18
  • III miejsce dla Tadeusza Kowalczyka w kategorii solista w VI Przeglądzie piosenki polskiej, 25.04.18

2017

2015

2014

2013

2012

2011

Występy solistów:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

 

 

 

 

 

muzyka